شعر خوانی توسط دانش آموز پایه دوم مدرسه مبنا صورت گرفته است

ما با مربیان مجرب با تیمی قوی با مدیریت عالی و با تجربه در خدمت شما هستیم

در مبنا دانش آموزان به شعر خوانی و همچنین متن های فارسی خارج از کتب درسی از جمله شاهنامه تشویق می شوند.

مربیان مجرب کلاس های فارسی نیز زمان هایی را به این بخش اختصاص می دهند تا در مورد شاعران ایرانی و اشعار پارسی به گفتگو بپردازند.