اطلاعات تماس با ما

مدرسه بین المللی مجازی نوید آینده  (مبنا)

ایمیل

support@mabnatazkieh.com

mabna.tazkieh@gmail.com

شبکه اجتماعی

instagram.com/mabnaworld

t.me/mabna_world