اطلاعات تماس با ما

مدرسه بین المللی مجازی نوید آینده تزکیه (مبنا) فعالیت مشترکی است از سوی موسسه فرهنگی آموزشی تزکیه در ایران و مرکز اسلامی انگلیس.

آدرس

The Islamic Centre of England,140 Maida Vale, Kilburn,

London W91QB

UK

تماس

00442076045516

ایمیل

support@mabnatazkieh.com

mabna.tazkieh@gmail.com

شبکه اجتماعی

instagram.com/mabnaworld