فرم مشخصات دانش آموز

توجه

کلاس های سال تحصیلی مبنا شامل دروس:
-تمامی دروس پایه اول,دوم ,سوم ,چهارم ,پنجم و ششم دبستان
و دروس فارسی, هدیه های آسمانی ,قرآن, تک درس, احکام(مخصوص دختران کلاس سوم دبستان به بالا), هنر

فرم ثبت نام مدرسه مبنا

تسلط فرزند خود را در مهارت های زیر چگونه ارزیابی می کنید:

مشخصات والدین :

0 + 5 = ?