فرم مشخصات دانش آموز

توجه

کلاس های سال تحصیلی مبنا شامل دروس:
-تمامی دروس پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان
و دروس فارسی، هدیه های آسمانی، قرآن، تک درس، احکام(مخصوص دختران کلاس سوم دبستان به بالا)، هنر