شهریه کلاسهای تابستان 1402 مبنا

هزینه ی هر کلاس برای ایرانیان داخل کشور ۵۸۸ هزار تومان

شهریه کلاسهای تابستان 1402 مبنا

هزینه ی هر کلاس برای خارج از کشور ۲۰ پوند

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*
کلاس مورد نظر خود را انتخاب نمایید .(انتخاب چند کلاس امکان پذیر است)*
الزامی*
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.