فرم ثبت نام شاهنامه خوانی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*
متقاضی ثبت نام در چه سطحی هستین ؟
الزامی*
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.