دلت می‌خواد به کهکشان‌ها، بالای ابرها و عمق دره ها سفر کنی؟

با کتاب‌ها دوست شو و به حرف‌هایشون گوش کن.
کتاب مثل یک هواپیمای شخصی، تو رو سوار می‌کند و به ناشناخته ترین نقاط جهان می‌بره
با کتاب می‌توانی مثل «آلیس در سرزمین عجایب»، به همه‌ی مکانهای غیر قابل ورود، وارد بشی و با همه موجودات هم ‌صحبت بشی ..