یادگیری ادبیات فارسی و علوم اجتماعی و اسلامی

یادگیری ادبیات فارسی و علوم اجتماعی و اسلامی

بارگزاری محتوای آموزشی

دروس فارسی و مطالعات و

هدیه های اسلامی و

قرآن در LMS

برگزاری کلاس های آنلاین در روزهای جمعه و شنبه و یکشنبه

ارتقای سطح یادگیری دانش آموزان در موضوعات ذکر شده