🎧 با هندزفری گوش دهید 🎧

🎤 خوانش توسط : زهرا نادری 🎤

 ♪♪  ارائه شده توسط مدرسه بین المللی نوید آینده ♪ 

🎧  استفاده از فایل صوتی به صورت mp3 🎧