ارزشیابی در مدرسه مبنا

انواع روش‌های ارزیابی جایگزین در آموزش‌های مجازی

امروزه با ورود فنّاوری به عرصه آموزش بسیاری از تکنیک‌ها از جمله روش‌های ارزیابی، دستخوش تغییر و تحول گشته‌اند.

یکی از این روش‌های ارزیابی، روش‌های جایگزین در آموزش‌های مجازی هستند.

اطلاعات بیشتر

  • تکنیک آزمون‌های شفاهی کنترل شده : یک ارائه زنده شفاهی که توسط فراگیران  انجام می‌شود. به این صورت که مدرس از همه دانشجویان می‌خواهد که در یک ساعت و تاریخ مشخص در پلتفرم فعال شوند. بعد مدرس سؤالاتش را به صورت شفاهی می‌پرسد.
  • تکنیک ارائه غیرهمزمان (ضبط‌شده): ارائه ویدئو یا صوت ضبط شده ازپاسخ سؤالات توسط فراگیران. در این روش موضوعات و سوالات از قبل مشخص می‌شوند.
  • تکنیک سؤالات با پاسخ کوتاه : در این‌گونه سؤالات، پاسخ‌های فراگیران کاملاً از قبل تعیین شده هستند. درواقع یاددهنده از قبل سوالاتی را همراه با پاسخ‌های کوتاه آماده می کند و با مطرح کردن سوالات، فراگیران را براساس نمره‌دهی ارزیابی می‌کند.
  • تکنیک آزمون‌های بازپاسخ: این روش خیلی رایج است. یک تعداد سؤال به فراگیران داده‌می‌شود بعد ازآن‌ها خواسته می‌شود بر اساس علایق و دانش خودشان تعدادی سؤال را برای پاسخ دادن انتخاب کنند و دریک مدت زمان مشخص به آن‌ها پاسخ دهند.
  • تکنیک اینفوگرافیک: اینفوگراف‌ها ترکیبی از گرافیک و اطلاعات هستند که حرکت و پویایی در روش ارائه مطالب از ویژگی‌های آنهاست.
  • تکنیک ویدئوهای تعاملی: فراگیران می‌توانند برای ارائه تکالیف خود از ویدئوهای تعاملی استفاده کنند. موضوع ویدئوهای تعاملی توسط یاددهنده انتخاب می‌شود و با سایر فراگیران به اشتراک گذاشته می‌شود.
  • تکنیک فلش کارت: ترکیبی از گرافیک و یک متن کوتاه است.
  • تکنیک بازی‌های آموزشی: محتواهای یادگیری هستند که توسط یاددهنده به فراگیران ارائه می‌شود، درواقع همان پاسخ‌های ارائه‌شده توسط فراگیران به یاددهنده هستند که فقط بازی‌سازی شده‌اند و به محتواها زمان داده‌شده‌است.
  • تکنیک پرسشگری: در این روش، یاددهنده از فراگیران می‌خواهد به جای پاسخ‌دادن به سؤالات یاددهنده خودشان سؤال مطرح کنند. سقراط در آموزش و ارزیابی شاگردانش از پرسشگری استفاده میکرده است.