نوشته‌ها

داستان های صوتی

به شهر قصه های رنگی خوش آمدین…
اینجا با کلی کتاب زیبا به زبان شیرین فارسی آشنا می شوید…
و می توانید قصه های قشنگ آن ها را ، که با صدای دلنشین دوستانتان خوانده شده ، گوش دهید …

 

ادامه نوشته