مدرسه مجازی مبنا

مدرسه بین المللی نوید آینده (مبنا)، فعالیت مشترکی است با مرکز اسلامی انگلیس.

«مبنا» یک مدرسه مجازی اسلامی است که برای دانش آموزان مقطع ابتدایی – از پایه های اول تا ششم – آموزش های متنوعی را ارائه می نماید. این آموزش ها در سه سطح مختلف تنظیم و برنامه ریزی شده اند و امکان استفاده از آنها برای همه علاقه مندان به زبان فارسی، فرهنگ اسلامی در سرتاسر دنیا فراهم می باشد

  • مبنا کمک می کند فرزندتان :
  • زبان مادری اش (فارسی) را به خوبی یاد بگیرد.
  • با معارف اسلامی و مبانی فرهنگی به صورت متناسب با اقتضائات روز جهانی آشنا شود.

لینک شرکت در جلسات Free Session